Trivsel

BRF Duetten

Trivselmiljö för boende i Brf Duetten

 Trivsel

Ljud och oljud

Tänk på att ditt golv är grannens tak. Det är därför viktigt att du t.ex. inte låter TV, radio eller stereo stå på för högt.

Mellan kl 22.00 och 08.00 på vardagar ska det dock vara tyst. På helgerna gäller tiderna 23.00-09.00.

Renoveringar

Ibland vill man förnya och renovera sin lägenhet. När det gäller väsentliga förändringar måste man få styrelsens godkännande t.ex. när du ska renovera badrum, våtrummen . När du skall installera tvätt- eller diskmaskin, låt en fackman göra detta. Informera dina närmaste grannar och styrelsen om du/ni planerar att genomföra ett omfattande renoveringsarbete.

Vankas det fest eller andra trevligheter är det bra om du i god tid innan festen informerar dina grannar genom att sätta en lapp i porten. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad.

Vi vill alla ha det fint i lägenheterna. Därför är det ibland nödvändigt att borra, spika och såga. Detta görs vardagar 08.00-20.00. Helgdagar 10.00-20.00. Visa hänsyn och tänk på de som jobbar skift eller har småbarn.

Gemensamma utrymmen

Tillsammans ansvarar vi för entré och trapphus. Därför är det viktigt att vi förvarar våra saker i de utrymmen som har tilldelats oss och låter övriga utrymmen vara fria. Ordning och reda skapar trivsel och lokalvårdare och fastighetsskötare kan utföra sina sysslor. Allt för många har fått för sig att utrymmet under trappen är till för förvaring. Under trappen har vi ingång till undergrunden där vi kontrollerar och stränger av värme och vatten, Barnvagnar skall förvaras i cykelförråd eller i lägenheten. Allt som förvaras i trapphuset utgör en fara vid brand, det mesta som står där bildar gaser vid brand m m.

För allas trevnad, rök inte i våra gemensamma utrymmen

Se till att portdörr går i lås efter dig vid in och ut passage till huset, detta är ett enkelt sätt att minska risken för oinbjudna gäster.

Ordning och reda även på våra uteplatser

Samma tider gäller för aktiviter på våra uteplatser som inomhus. Grillning är inte förbjuden, men man skall givetvis tas hänsyn till grannarna. Kolgrill sprider mera os och rök än både gas och el- grill och är giftigare. Kolgrill är speciellt besvärlig på nedre plan. Vid grillning skall släckningsutrustning finnas på plats. Bäst är brandsläckare/brandfilt, de är inte särskilt dyra på t ex Bauhaus.