Kontaktuppgifter

BRF Duetten

Styrelsen

Stig Carlsson   ordförande

Ansv: Styrelsearbetet, avtal med HSB m fl, ekonomi, SAMF, hyresförhandlingar

mob: 070 0920103

email: stig.carlsson@duetten.org

Kontaktuppgifter

Michael Finnsjö  vice ordförande

Ansv: Underhåll fastigheterna, byggprojekt.

mob: 070 0920086

email: michael.finnsjo@duetten.org

Kate Langenkrans  sekreterare

Ansv: Informationsarbete, informationstexter 

mob: 070 0920085

email:kate.langenkrans@duetten.org

Anita Eriksson

Ansv:Städning, nyckeldroppar, uthyrning av gästlägenhet

mob: 070 0920104

email:anita.eriksson@duetten.org

Sammy Liljegren

Ansv: Underhåll fastigheterna, trädgården, byggprojekt.

mob: 070 0920084

email: sammy.liljegren@duetten.org

Kicki Regeus  ledamot

mob: 070 0920087

email: kicki.regeus@duetten.org

Brf Duetten 

Org nr 769618-2455

Postadress:

BRF Duetten

c/o HSB Södertörn

Box 1084

141 22 Huddinge


email: info.sodertorn@hsb.se
Vår kontaktperson på HSB Södertörn är Fredric Pettersson