Aktuellt

BRF Duetten

Aktuellt

2020-05-01  Förstasidan uppdaterad angående Covid-19 och städdag.                          Även Boka tvättstugan uppdaterad angående Covid-19.

2020-01-12  Tvättstugan stängd V3 för sanering.13 jan -19 jan

2019-11-03  Fliken Årsstämmoprotokoll uppdaterad med protokoll för                            2019

2019-10-21  Tvättstugan åter öppen.

2019-10-15  Tvättstugan avstängd. Kommunens avloppsvatten har åter                       trängt upp i tvättstugan och orsakat översvämning.

                   Ingen bokning kan göras. Sanering pågår tills vidare.  


2019-09-28  Mailadress till HSB uppdaterad under "Kontaktupgifter" och                       "Felanmälan"


2019-08-31  Fliken "Mäklare" uppdaterad med förvaltningsberättelse


2019-05-23  Fliken "Kontaktuppgifter" uppdaterad 
Augusti 2012

Klotter på gaveln  Duettvägen 207-

Ett första försök att sanera har gjorts. Men nya färger ställer till problem så vi måste måla  och försöka med klotterskydd. Onödiga utgifter som vi får betala.

Störningsjouren – när och hur

Är till för när man blir störd av någon boende. Vi har tyvärr en del “bus” kan hålla till på allmän  mark. Det är polisens angelägenhet och inte störningsjourens. Varje inringning kostar pengar. Även de onödiga utgifter  som vi får betala.

Protokoll från ordinarie årsstämma 2011 med bilagor finns att

ladda ner här.

Maj

Skrivelse från BRF styrelse angående mark o trädgård

till ordinarie stämma 19/5. OBS viktigt att alla tar del av informationen för diskussion och eventuella beslut. Nu är det snart dags, Stämman är som

tidigare informerat 19/5. Här kan Dagordning o Fullmakt laddas ner.